Nauka  bezpłatna

Długość cyklu kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Długość praktyk zawodowych: 160 godz.

Dostępne w szkole formy kształcenia: zaoczna  (sobota-niedziela co 2 tygodnie)

Symbol cyfrowy zawodu:  325402

Kwalifikacja SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Opis zawodu

 Asystent osoby niepełnosprawnej to osoba, która wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej. Asystent osoby niepełnosprawnej inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych      i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne. Zakres działań zawodowych asystenta obejmuje komunikowanie  się z osobą niepełnosprawną, przygotowanie  i realizowanie działań opiekuńczo-wspierających i integracja ze społeczeństwem. Asystent wspiera osobę niepełnosprawną w zakresie korzystania z ofert edukacyjnych, poradnictwa zawodowego i w podejmowaniu zatrudnienia.

Miejsca pracy dla absolwentów to:

  • domy pomocy społecznej
  • domy dziennego pobytu
  • placówki świadczące usługi na rzecz osób niepełnosprawnych
  • oddziały opieki długoterminowej
  • oddziały opieki paliatywnej
  • hospicja
  • stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Comments are closed.

ASYSTNET OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
SPRAWDŹ!
Close Search Window
JESTEŚMY BEZPŁATNĄ SZKOŁĄ PUBLICZNĄ.
NA WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA PROWADZONY JEST NABÓR
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
Skip to content