Nauka  bezpłatna

Długość cyklu kształcenia: 1 rok (2 semestry)

Długość praktyk zawodowych: 160 godz.

Dostępne w szkole formy kształcenia: zaoczna  (sobota-niedziela co 2 tygodnie)

Symbol cyfrowy zawodu:  325402

Kwalifikacja SPO.01. Udzielanie pomocy i organizacja wsparcia osobie niepełnosprawnej

Opis zawodu

 Asystent osoby niepełnosprawnej to osoba, która wspiera podopiecznego w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej, a także medycznej. Asystent osoby niepełnosprawnej inicjuje i wspiera aktywność rodziny, najbliższego otoczenia osoby niepełnosprawnej celem udzielania jej jak najefektywniejszej pomocy. Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem, diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych      i społecznych, planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne. Zakres działań zawodowych asystenta obejmuje komunikowanie  się z osobą niepełnosprawną, przygotowanie  i realizowanie działań opiekuńczo-wspierających i integracja ze społeczeństwem. Asystent wspiera osobę niepełnosprawną w zakresie korzystania z ofert edukacyjnych, poradnictwa zawodowego i w podejmowaniu zatrudnienia.

Miejsca pracy dla absolwentów to:

  • domy pomocy społecznej
  • domy dziennego pobytu
  • placówki świadczące usługi na rzecz osób niepełnosprawnych
  • oddziały opieki długoterminowej
  • oddziały opieki paliatywnej
  • hospicja
  • stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych

Comments are closed.

ASYSTNET OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ
SPRAWDŹ!
Close Search Window
Skip to content