Enter your keyword

ASYSTNET OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Istotą pracy asystenta osoby niepełnosprawnej jest opieka i pielęgnacja człowieka, organizacja czasu wolnego osób niepełnosprawnych, likwidacja barier architektonicznych, aktywizacja osób niepełnosprawnych i ich otoczenia, organizacja działań na rzecz osób niepełnosprawnych. Kierunek przeznaczony jest dla kandydatów cechujących się umiejętnością swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktu z osobą chorą z różnymi formami niepełnosprawności, zamiłowaniem do pracy z drugą osobą, wrażliwością, uczuciowością, tolerancją, spostrzegawczością, wyrozumiałością, cierpliwością oraz odpowiedzialnością. Głównym celem działań zawodowych asystenta jest systematyczne wspieranie w kształceniu samodzielności i wzmacnianie wiary osoby niepełnosprawnej we własne możliwości. Asystent osoby niepełnosprawnej współtworzy programy rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej, doradza w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem. Diagnozuje warunki życia i dąży do usuwania wszelkiego typu barier, pobudza aktywność osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych. Planuje, kontroluje i ocenia indywidualny program pomocy osobie niepełnosprawnej, włącza osobę niepełnosprawną w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne.

MIEJSCE PRACY:

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

  • zakładach opiekuńczo-leczniczych;
  • oddziałach szpitalnych
  • hospicjach
  • specjalistycznych domach opieki społecznej

• ROCZNY CYKL KSZTAŁCENIA • SYSTEM DZIENNY/ ZAOCZNY • NAUKA BEZPŁATNA