Enter your keyword

OPIEKUNKA DZIECIĘCA

Opiekunka dziecięca pełni funkcje wychowawczo-opiekuńcze, wykonuje zabiegi higieniczno-pielęgnacyjne, dba o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dziecka. Posiada wiadomości z zakresu rozwoju psychicznego i fizycznego dziecka, technik i metod oddziaływania wychowawczego, a także umiejętności pielęgnowania i wychowywania dziecka, kierowania zabawą oraz prowadzenia zajęć muzycznych, plastycznych i technicznych. Opiekunka może uczestniczyć w rehabilitacji dzieci z różnego rodzaju upośledzeniami. Niezbędne cechy osobowości to: rzetelność, sumienność, odpowiedzialność, cierpliwość. Wskazane są uzdolnienia artystyczne (muzyczne, plastyczne). Jeśli opiekunka dziecięca pracuje z grupą dzieci, wówczas wymagana jest zdolność pracy w szybkim tempie oraz podzielności uwagi.

Zatrudnienie:

 • w placówkach opiekuńczo–wychowawczych
  • żłobki
  • domy małego dziecka
  • pogotowia opiekuńcze
  • oddziały szpitalne
  • sanatoria
  • hospicja
  • zakłady opiekuńcze
  • przedszkola
  • duże placówki handlowe, które oferują rodzicom opiekę nad dziećmi podczas dokonywania zakupów
  • duże hotele i pensjonaty oraz domy wczasowe.
 • Możliwa jest również praca w środowisku domowym jako pomoc rodzicom, którzy z różnych powodów muszą pozostawić swoje dzieci pod profesjonalną opieką.