Senior care assistant reading book elderly man

Istotą pracy zawodowej opiekunki środowiskowej jest świadczenie usług opiekuńczych, pomaganie osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego. Opiekunka środowiskowa wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej. Mobilizuje osobę podopieczną do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

MIEJSCE PRACY

Absolwenci mogą podjąć pracę :

  • w placówkach pomocy społecznej
  • w środowisku zamieszkania podopiecznego
  • MOPS
  • MOPR
  • lub rozpocząć własną działalność

ROCZNY CYKL KSZTAŁCENIA • SYSTEM DZIENNY/ ZAOCZNY • NAUKA BEZPŁATNA

Comments are closed.

OPIEKUNKA ŚRODOWISKOWA
SPRAWDŹ!
Close Search Window
Skip to content