Enter your keyword

TECHNIK FARMACEUTA

Jest to kierunek dla osób cechujących się:

 • zainteresowaniami przyrodniczymi i humanistycznymi
 • zdolnością koncentracji i podzielności uwag
 • życzliwością i wyrozumiałością
 • samodzielnością i samokontrolą
 • spostrzegawczością
 • cierpliwością
 • odpowiedzialnością.

Słuchacze tego kierunku:

uczą się różnicować podstawowe grupy leków, ich postacie i drogi podania, poznają zasady przechowywania produktów leczniczych, oceniać prawidłowość recept, analizować właściwości fizykochemiczne składników recepty, uczestniczą w tworzeniu leków recepturowych. uczą się różnicować surowce roślinne , dobierać opakowania leku recepturowego do odpowiedniej substancji leczniczej, nabywają umiejętności użytkowania sprzętu, aparatury i urządzeń stosowanych w laboratorium chemicznym oraz laboratorium kontroli leków. Uczą się organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych, planować i organizować własną pracę, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, nabywają umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktu z pacjentem/klientem oraz współpracownikami.Uczą się postępować zgodnie z zasadami etyki, przepisami dotyczącymi wykonywania zadań zawodowych i przepisów dotyczących działalności zawodowej. W trakcie trwania zajęć zapoznają się z komputerowymi programami ewidencji i wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, uczą się prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów leków z wykorzystaniem komputera.

Miejsca pracy dla absolwentów to:

 • apteki ogólnodostępne i szpitalne
 • punkty apteczne
 • sklepy zielarsko-medyczne
 • hurtownie farmaceutyczne
 • laboratoria chemiczne
 • zielarskie i spożywcze
 • laboratoria naukowo-badawcze
 • stacje sanitarno-epidemiologiczne.