Enter your keyword

post

” Zapotrzebowanie na zawody medyczne w Polsce i w woj. lubelskim”

” Zapotrzebowanie na zawody medyczne w Polsce i w woj. lubelskim”

Składamy podziękowania mgr Agnieszce Piętak-Farynie, doradcy zawodowemu przy Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Zamościu, za przeprowadzenie wykładu pt. ” Zapotrzebowanie na zawody medyczne w Polsce i w woj. lubelskim”.
Dziękujemy również studentom PWSZ w Zamościu za informacje dotyczące możliwości podjęcia nauki na wydziałach uczelni.