Biblioteka Szkoły Policealnej – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej. W bibliotece szkolnej zgromadzono 13.169 książek. W jej zbiorach znajdują się pozycje z różnych dziedzin medycyny (interna, pediatria, medycyna ratunkowa, geriatria, stomatologia, dermatologia, onkologia, ginekologii i położnictwa) oraz pielęgniarstwa, rehabilitacji, fizykoterapii, kosmetyki, farmakologii, terapii zajęciowej, psychologii, pedagogiki. Posiadamy bogaty zbiór słowników, encyklopedii oraz podręczników do nauki języka angielskiego, niemieckiego, łaciny w zakresie nauk medycznych oraz języka migowego. Zachęcamy uczniów, słuchaczy, nauczycieli naszej szkoły do korzystania ze zbiorów bibliotecznych. Wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę oraz podnieść kwalifikacje zawodowe (pielęgniarki, rehabilitanci, terapeuci, ratownicy medyczni) zapraszamy do odwiedzenia biblioteki Medycznego Studium Zawodowego. Chętnie udostępnimy Państwu nasze zbiory prezencyjnie w czytelni.

GODZINY PRACY BIBLIOTEKI

poniedziałek
7:30-10:30
wtorek
13:00-15:00
środa

czwartek
7:30-11:30
piątek
12:00-15:00
sobota
8.00-11.00

REGULAMIN Biblioteki Szkoły Policealnej – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu

  1. Biblioteka jest międzyprzedmiotową pracownią szkolną i szkolnym ośrodkiem informacji służącym zapewnieniu uczniom, słuchaczom oraz pracownikom szkoły dostęp do zbiorów potrzebnych w procesie zdobywania wiedzy oraz rozwoju zawodowego, rozwijania indywidualnych zainteresowań czytelników oraz realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych.
  2. Z biblioteki szkolnej mogą korzystać uczniowie, słuchacze, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.
  3. Zbiory wypożyczane są czytelnikom do domu (literatura fachowa, popularno-naukowa, czasopisma (jeśli biblioteka dysponuje więcej niż jednym egzemplarzem) oraz udostępniane do korzystania w czytelni (wydawnictwa z księgozbioru podręcznego oraz czasopisma).
  4. Nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za materiały wypożyczone na zajęcia (książki, kasety, płyty CD).
  5. Biblioteka czynna jest w godzinach dostosowanych do harmonogramów zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
  6. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo niezbędne podręczniki na jeden semestr, pozostałe książki w ilości 5 woluminów na 4 tygodnie. Po upływie tego czasu czytelnik zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych pozycji lub dokonania prolongaty. Pracownik biblioteki może wydłużyć termin wypożyczenia książki, jeśli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych korzystających ze zbiorów lub skrócić czas jej wypożyczenia jeśli jest to książka poszukiwana przez innych czytelników.
  7. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania książek i innych zbiorów bibliotecznych oraz oceny ich stanu przed wypożyczeniem. Wszelkie uszkodzenia należy zgłosić pracownikowi biblioteki. W razie zagubienia lub zniszczenia książki, kasety, płyty CD lub czasopisma wypożyczający zobowiązany jest zwrócić do biblioteki książkę, kasetę, płytę CD lub numer czasopisma wskazany przez bibliotekarza, odpowiadający aktualnej wartości rynkowej zniszczonej lub zagubionej pozycji.
  8. Wszyscy czytelnicy powinni zwrócić książki do biblioteki na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.
  9. Uczniowie, słuchacze oraz pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, zobowiązani są rozliczyć się z biblioteką oraz potwierdzić ten fakt podbiciem karty obiegowej.
  10. Czytelnikom, którzy nie zastosują się do postanowień punktu 9 niniejszego regulaminu wstrzymane zostanie wydanie dokumentów w sekretariacie szkoły.

Comments are closed.

Biblioteka
SPRAWDŹ!
Close Search Window
Skip to content