Nauka  bezpłatna

Długość cyklu kształcenia: 2,5 roku  (5 semestrów)

Długość praktyk zawodowych: 210 godz.

Dostępne w szkole formy kształcenia: dzienna

Symbol cyfrowy zawodu:  321103

Kwalifikacja MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Opis zawodu

 Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie elektroradiologii                           w zakładach i pracowniach diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, medycyny nuklearnej i radioterapii. Jego głównym zadaniem zawodowym jest wykonywanie zleconych przez lekarza badań i terapii oraz przygotowanie ich wyników do oceny.                    Do realizacji tych zadania wykorzystuje: promieniowanie jonizujące, izotopy promieniotwórcze, zjawisko rezonansu magnetycznego, prąd elektryczny, ultradźwięki. Elektroradiolog przygotowuje pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii oraz prezentowanie wiedzy na temat metod przygotowania dalszego pacjenta do badań i zabiegów. Wykonuje prace związane z przygotowaniem badań diagnostycznych i  zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Wykonywuje samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych oraz badań w diagnostyce elektromedycznej. Analizuje poprawność wykonanych badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii oraz przygotowanie badań do opisu przez lekarza.

Miejsca pracy dla absolwentów to:

  • szpitale
  • przychodnie
  • pracownie rentgenografii, radiodiagnostyki stomatologicznej, mammografii, tomografii komputerowej, densytometrii, rezonansu magnetycznego, elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, audiometrii, spirometrii, radioterapii, a także medycyny nuklearnej.
  • publiczne i prywatne gabinety rentgeno radiodiagnostyki obrazowej, tomografii komputerowe, rezonansu magnetycznego i radiologii zabiegowej oraz pracownie diagnostyki elektromedycznej

Comments are closed.

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG
SPRAWDŹ!
Close Search Window
JESTEŚMY BEZPŁATNĄ SZKOŁĄ PUBLICZNĄ.
NA WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA PROWADZONY JEST NABÓR
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
Skip to content