Nauka  bezpłatna

Długość cyklu kształcenia: 2,5 roku  (5 semestrów)

Długość praktyk zawodowych: 210 godz.

Dostępne w szkole formy kształcenia: dzienna

Symbol cyfrowy zawodu:  321103

Kwalifikacja MED.08. Świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii

Opis zawodu

 Technik elektroradiolog świadczy usługi medyczne w zakresie elektroradiologii                           w zakładach i pracowniach diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, medycyny nuklearnej i radioterapii. Jego głównym zadaniem zawodowym jest wykonywanie zleconych przez lekarza badań i terapii oraz przygotowanie ich wyników do oceny.                    Do realizacji tych zadania wykorzystuje: promieniowanie jonizujące, izotopy promieniotwórcze, zjawisko rezonansu magnetycznego, prąd elektryczny, ultradźwięki. Elektroradiolog przygotowuje pacjenta do badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii oraz prezentowanie wiedzy na temat metod przygotowania dalszego pacjenta do badań i zabiegów. Wykonuje prace związane z przygotowaniem badań diagnostycznych i  zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej i radioterapii. Wykonywuje samodzielnie lub w zespole badań diagnostycznych i zabiegów terapeutycznych z wykorzystaniem promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, pierwiastków promieniotwórczych oraz badań w diagnostyce elektromedycznej. Analizuje poprawność wykonanych badań diagnostycznych i zabiegów w zakresie diagnostyki obrazowej, elektromedycznej, radioterapii oraz przygotowanie badań do opisu przez lekarza.

Miejsca pracy dla absolwentów to:

  • szpitale
  • przychodnie
  • pracownie rentgenografii, radiodiagnostyki stomatologicznej, mammografii, tomografii komputerowej, densytometrii, rezonansu magnetycznego, elektrokardiografii, elektroencefalografii, elektromiografii, audiometrii, spirometrii, radioterapii, a także medycyny nuklearnej.
  • publiczne i prywatne gabinety rentgeno radiodiagnostyki obrazowej, tomografii komputerowe, rezonansu magnetycznego i radiologii zabiegowej oraz pracownie diagnostyki elektromedycznej

Comments are closed.

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG
SPRAWDŹ!
Close Search Window
Skip to content