Nauka  bezpłatna

Długość cyklu kształcenia: 2,5 roku  (5  semestrów)

Długość praktyk zawodowych: 210 godz.

Dostępne w szkole formy kształcenia: dzienna

Symbol cyfrowy zawodu: 321301

Kwalifikacja MED.09. Sporządzanie i wytwarzanie produktów leczniczych oraz prowadzenie obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi, suplementami diety i środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu w aptece na podstawie przepisów prawa

Opis zawodu

 Technik farmaceutyczny uczy się różnicować podstawowe grupy leków, ich postacie i drogi podania, poznają zasady przechowywania produktów leczniczych, oceniają prawidłowość recept, analizują właściwości fizykochemiczne składników recepty, uczestniczą w tworzeniu leków recepturowych, uczą się różnicować surowce roślinne, dobierać opakowania leku recepturowego do odpowiedniej substancji leczniczej, nabywają umiejętności użytkowania sprzętu, aparatury i urządzeń stosowanych w laboratorium chemicznym oraz laboratorium kontroli leków. Uczą się organizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami ergonomii, korzystać z różnych źródeł informacji w celu doskonalenia umiejętności zawodowych, planować i organizować własną pracę, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska, nabywają umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktu z klientem oraz współpracownikami. Uczą się postępować zgodnie z zasadami etyki, przepisami dotyczącymi wykonywania zadań zawodowych i przepisów dotyczących działalności zawodowej. W trakcie trwania zajęć zapoznają się z komputerowymi programami ewidencji i wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, uczą się także prowadzić ewidencję przychodów i rozchodów leków z wykorzystaniem komputera.

Miejsca pracy dla absolwentów to:

  • apteki ogólnodostępne i szpitalne
  • punkty apteczne
  • sklepy zielarsko-medyczne
  • hurtownie farmaceutyczne
  • laboratoria chemiczne, zielarskie i spożywcze
  • laboratoria naukowo-badawcze
  • stacje sanitarno-epidemiologiczne

Comments are closed.

TECHNIK FARMACEUTYCZNY
SPRAWDŹ!
Close Search Window
JESTEŚMY BEZPŁATNĄ SZKOŁĄ PUBLICZNĄ.
NA WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA PROWADZONY JEST NABÓR
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
Skip to content