Opis zawodu:

W trakcie nauki słuchacz nauczysz się:

-rozpoznawania możliwości oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osoby starszej wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

-rozpoznawania i interpretowania sytuacji społecznej, warunków życia, relacji z rodziną, grupą i środowiskiem lokalnym osoby starszej oraz wykorzystywania zasobów indywidualnych, środowiska rodzinnego, instytucjonalnego i lokalnego w pracy z osobą starszą,

-dobierania metod, technik, narzędzi i form realizacji działań opiekuńczo-wspierających do sytuacji życiowej, stanu zdrowia, rozpoznanych problemów i -potrzeb osoby starszej,

-udzielania wsparcia emocjonalnego i aktywizowanie osoby starszej do samodzielności życiowej w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności,

-nawiązywania, podtrzymywania i rozwijania współpracy z podmiotami działającymi na rzecz osoby starszej w środowisku lokalnym.

Długość cyklu kształcenia: 2 lata

Dostępne w szkole formy kształcenia: stacjonarna

Symbol cyfrowy zawodu:  341202

Kwalifikacja SPO.02. Świadczenie usług opiekuńczo-wspierających osobie starszej

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

  • oddziałach szpitalnych
  • ośrodkach i domach pomocy społecznej
  • zakładach opiekuńczo-leczniczych
  • w środowisku domowym podopiecznych
  • instytucjach działających na rzecz osób starszych

 

Comments are closed.

OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
SPRAWDŹ!
Close Search Window
JESTEŚMY BEZPŁATNĄ SZKOŁĄ PUBLICZNĄ.
NA WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA PROWADZONY JEST NABÓR
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
Skip to content