Opiekun w domu pomocy społecznej pełni rolę osoby pierwszego kontaktu wobec osób niesamodzielnych, chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących stałej opieki i pielęgnacji, oderwanych przez fakt zamieszkania w instytucjach całodobowych od codziennych kontaktów z rodzinami i bliskimi. Stymuluje rozwój i aktywizuje osoby przebywające w domu pomocy społecznej oraz wykorzystuje w tym celu różnorodne metody i narzędzia rehabilitacji lub terapii; aktywnie włącza się i wzmacnia profesjonalne działania w zakresie realizacji indywidualnego planu pracy i pomocy osobie przebywającej w domu pomocy społecznej lub innej instytucji opiekuńczej. Praca z osobą niesamodzielną, chorą i niepełnosprawną wymaga od opiekuna empatii, kreatywności i konsekwencji w realizacji zadań oraz umiejętności kształtowania pozytywnych relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu osoby podopiecznej. Proces starzenia się ludności Polski stale postępuje. Wraz z wiekiem wzrasta niepełnosprawność.

MIEJSCE PRACY

Absolwenci mogą podjąć pracę w:

  • domy pomocy społecznej dla dzieci
  • specjalistycznych domach pomocy społecznej (dla osób starszych, upośledzonych umysłowo, chorych psychicznie, itd.)
  • w kraju i zagranicą, środowiskowych domach samopomocy
  • ośrodkach wsparcia dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi
  • a także środowiskach domowych
  • lub rozpocząć własną działalność

ROCZNY CYKL KSZTAŁCENIA • SYSTEM DZIENNY/ ZAOCZNY • NAUKA BEZPŁATNA

Comments are closed.

OPIEKUN W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
SPRAWDŹ!
Close Search Window
JESTEŚMY BEZPŁATNĄ SZKOŁĄ PUBLICZNĄ.
NA WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA PROWADZONY JEST NABÓR
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
Skip to content