Enter your keyword

REKRUTACJA

Wymagane dokumenty:

  • wniosek – pisane na komputerze lub odręcznie,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o dobrym stanie zdrowia bez przeciwwskazań do wykonywania zawodu (skierowania wydaje sekretariat),
  • 2 fotografie,
  • kserokopia dowodu osobistego.

NAUKA JEST BEZPŁATNA
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
84 6392910
84 6392138
e-mail: sekretariat@mszzamosc.pl

Aby być naszym uczniem wystarczy pobrać formularz zgłoszeniowy i wysłać na powyższy adres mailowy studium z dopiskiem: podanie o przyjęcie do MSZ, lub wypełnić formularz na dole strony.

Pozostałą dokumentację dołączysz po otrzymaniu świadectwa ukończenia szkoły:

WNIOSEK O PRZYJĘCIE  Do Medycznego Studium Zawodowego Im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu

Jeżeli nie wysyłasz zgłoszenia drogą elektroniczną ten wniosek należy dołączyć do składanych dokumentów

PRZEŚLIJ WYPEŁNIONY FORMULARZ