Enter your keyword

TECHNIK MASAŻYSTA

Jest to kierunek dla osób cechujących się:

 • wrażliwością uczuciową
 • życzliwością
 • opiekuńczością i gotowością niesienia pomocy
 • uczciwością
 • spostrzegawczością
 • cierpliwością
 • starannością
 • tolerancją
 • rzetelnością
 • zdolnością do swobodnego i spontanicznego nawiązywania kontaktów
 • umiejętnością dostrzegania potrzeb i problemów
 • odpowiedzialnością.

 

Miejsca pracy dla absolwentów to:

 • placówki służby zdrowia (np. oddziały i ośrodki rehabilitacji, przychodnie sportowo-lekarskie, sanatoria)
 • kluby sportowe
 • gabinety odnowy biologicznej
 • prywatne gabinety masażu.

 

Słuchacze tego kierunku:

 • uczą się kompleksowo wykorzystywać wiedzę z dziedziny nauk medycznych i humanistycznych.
 • Otrzymują wiedzę o objawach, leczeniu i rehabilitacji w schorzeniach , w których ma zastosowanie masaż.
 • Słuchacze uczą się zasad i technik podstawowych metod masażu.
 • Zdobywają wiedzę i umiejętności o masażu klasycznym oraz zastosowaniu go na poszczególne części ciała czy w leczeniu chorych.
 • Uczą się masażu segmentarnego, punktowego, masażu u sportowców i masażu kosmetycznego.
 • Uczą się stosować indywidualne ćwiczenia kinezyterapeutyczne i niektóre zabiegi z zakresu fizykoterapii.
 • Mają możliwość nauczyć się łagodzić ból oraz negatywne odczucia pacjentów, stresy i lęki związane z bolesnymi i przykrymi zabiegami. Umieją planować i organizować pracę własną a także współdziałać w kompleksowej rehabilitacji chorego.
 • Zdobywają informacje jak uczyć pacjentów i ich rodziny wykonywania ćwiczeń usprawniających.
 • Słuchacze uczą się prowadzić ewidencję i dokumentację pacjenta i gabinetu oraz promować zdrowy styl życia.
 • Zdobywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach.
 • Poznają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska oraz przepisy sanitarno-higieniczne.