Nauka  bezpłatna

Długość cyklu kształcenia: 2 lata (4 semestry)

Długość praktyk zawodowych: 210 godzin

Dostępne w szkole formy kształcenia: stacjonarna – 3 razy w tyg.

Symbol cyfrowy zawodu:  325907

Kwalifikacja MED.13. Świadczenie usług w zakresie terapii zajęciowej

Opis zawodu:

 Terapeuta zajęciowy to osoba zajmująca się kompleksowym prowadzeniem terapii poprzez zastosowanie różnych metod i technik oraz form terapeutycznych w celu przeciwdziałania powstania u pacjenta czy uczestnika przewlekłych chorób  i trwałej niepełnosprawności oraz pomaga w przystosowaniu pacjenta do życia. Dzięki swojej pracy pomaga usprawniać kondycję fizyczną i psychiczną, co prowadzi w konsekwencji do uzyskania maksymalnie możliwej samodzielności uczestnika terapii. Terapeuta zajęciowy nawiązuje, utrzymuje i analizuje kontakt z chorym, podopiecznym i jego rodziną. Rozpoznaje i diagnozuje potrzeby biopsychospołeczne pacjenta oraz przygotowuje plan działań terapeutycznych w oparciu o diagnozę, zainteresowania, potrzeby i możliwości pacjenta. W ramach prowadzonej terapii terapeuta zajęciowy może organizować zajęcia o charakterze terapeutyczno-manualnym:ergoterapia, socjoterapia, arteterapia, których celem jest poprawa stanu fizycznego, psychicznego i społecznego funkcjonowania pacjenta oraz pomoc w jego integracji w środowisku zewnętrznym.

Miejsca pracy dla absolwentów to:

  • placówki służby zdrowia (np.: oddziały rehabilitacji, sanatoria, szpitale psychiatryczne)
  • warsztaty terapii zajęciowej
  • placówki wychowawcze
  • placówki pomocy społecznej (np. dzienne domy pomocy społecznej, kluby seniora)
  • placówki rehabilitacji, świetlice terapeutyczne, kluby seniora

Comments are closed.

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY
SPRAWDŹ!
Close Search Window
JESTEŚMY BEZPŁATNĄ SZKOŁĄ PUBLICZNĄ.
NA WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA PROWADZONY JEST NABÓR
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
Skip to content