Enter your keyword

TERAPEUTA ZAJĘCIOWY

Jest to kierunek dla osób cechujących się:

 • życzliwością
 • empatią
 • opiekuńczością i gotowością niesienia pomocy
 • uczciwością
 • tolerancją
 • rzetelnością
 • umiejętnością dostrzegania potrzeb i problemów
 • odpowiedzialnością
 • gotowością współdziałania w zespole.

 

Miejsca pracy dla absolwentów to:

 • placówki służby zdrowia (np.: oddziały rehabilitacji, sanatoria, szpitale psychiatryczne)
 • warsztaty terapii zajęciowej
 • placówki wychowawcze
 • placówki pomocy społecznej (np. dzienne domy pomocy społecznej, kluby seniora).

 

Słuchacze tego kierunku:

 • uczą się nawiązywać, utrzymywać i analizować kontakt z chorym, podopiecznym i jego rodziną.
 • Otrzymują wiedzę z zakresu procesów chorobowych powodujących choroby przewlekłe.
 • Uczą się wykonywać podstawowe prace z zakresu krawiectwa, dziewiarstwa, tkactwa i innych rzemiosł.
 • Zdobywają umiejętności organizowania i prowadzenia imprez towarzyskich, wycieczek, turnusów rehabilitacyjnych czy zajęć sportowych.
 • Uczą się posługiwać obserwacją i rozmową psychologiczna w zbieraniu danych o pacjencie czy podopiecznym.
 • Mają możliwość nauczyć się obserwować, analizować przyczyny i rozwiązywać konflikty powstające w grupie oraz rozwiązywać trudne sytuacje społeczne.
 • Umieją stosować metody motywacji chorych/podopiecznych do udziału w leczeniu, rehabilitacji i w terapii indywidualnej oraz grupowej.
 • Zdobywają wiedzę i umiejętności planowania pracy indywidualnej i grupowej w pracowni terapii zajęciowej oraz dobierać pracę indywidualnie według stanu zdrowia, potrzeb i zainteresowań pacjentów. Słuchacze uczą się prowadzić dokumentację terapeutyczną i promować zdrowy styl życia. Zdobywają umiejętności udzielania pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach.
 • Poznają przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w warsztacie terapii zajęciowej.