• Swoim uczniom zapewniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, o najwyższym stopniu awansu zawodowego, praktyków w zawodzie, którzy prowadząc wykłady i warsztaty, publikując artykuły w pismach branżowych (masaż, kosmetyka) za swoje działania naukowe są cenieni nie tylko lokalnie, ale również w Polsce. Nauczyciele wspierają uczniów w pokonywaniu trudności, uczą asertywności, wzbudzają optymizm i chęci do dalszego rozwoju. Swoim zaangażowaniem potrafią zaszczepić zainteresowanie zawodem, sprawić, że uczeń jest przekonany o słuszności dokonanego wyboru.
 • Dobre przygotowanie uczniów przez kadrę pedagogiczną, zapewnia podjęcie pracy natychmiast po ukończeniu szkoły (taką propozycję otrzymało 90 % naszych uczniów, którzy ukończyli naukę w zawodzie technik elektroradiolog, w semestrze zimowym).
 • Wysoki poziom nauczania znajduje odzwierciedlenie w wynikach egzaminów. Jesteśmy w czołówce szkół o najwyższym wskaźniku zdawalności egzaminów z przygotowania zawodowego.
 • Umożliwiamy podjęcie pracy w szpitalach, placówkach służby zdrowia, ośrodkach opieki, salonach kosmetycznych, SPA. Po ukończeniu naszej szkoły wiele osób pracuje również w mobilnych salonach, gdzie dojeżdżają do klientek, zakładają również własną działalność gospodarczą.
 • Oferujemy naukę na kierunku opiekuna medycznego, szczególnie potrzebnego w obecnych czasach nie tylko w Polsce, ale też poza jej granicami.
 • Szkoła promuje uczniów zdolnych, którzy otrzymują stypendium za bardzo dobre wyniki w nauce. Przyznajemy stypendia za wyniki w nauce. Uczniowie korzystają z dodatkowej możliwości otrzymania stypendium w programie „Lubelska kuźnia talentów”, realizowanym przez Departament Kultury, Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, skierowanym do uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, którzy uczą się w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie drugich lat, za wyniki ich pracy w pierwszym roku nauki, otrzymują stypendia w kwocie 400 zł miesięcznie przez cały rok. Do chwili obecnej ze stypendium skorzystało ok. 40 osób otrzymując 4 000 zł rocznie.

JAKO JEDYNA SZKOŁA MEDYCZNA W WOJ. LUBELSKIM OFERUJEMY NASZYM UCZNIOM, NA KIERUNKACH TECHNIK USŁUG KOSMETYCZNYCH ORAZ TECHNIK MASAŻYSTA, ROZPOCZYNAJĄCYM NAUKĘ W ROKU SZK. 2021/22, BEZPŁATNE, DODATKOWE KURSY Z CERTYFIKATEM W ZAKRESIE:

 • masażu sportowego
 • kompleksowej terapii przeciwobrzękowej
 • masażu tkanek głębokich
 • technik mobilizacji stawów
 • tapingu medycznego
 • kosmetycznego masażu modelującego
 • masażu kamieniami wulkanicznymi
 • orientalnego masażu pałeczkami bambusowymi
 • masażu oddechowego

Skorzystanie z tej oferty, wyjście poza standardowe treści nauczania, zdobycie dodatkowych umiejętności, przyczyniają się do zwiększenia szans naszych uczniów na rynku pracy.

 • Również, osiągnięcia uczniów wyszczególnione na świadectwie ukończenia szkoły, takie jak, zajmowane wysokie miejsca w konkursach, turniejach o zasięgu wojewódzkim zwiększają szansę zatrudnienia u przyszłego pracodawcy.
 • Oferujemy nowoczesne pracownie oraz laboratoria przedmiotowe.
 • Zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe odbywają się w renomowanych szpitalach, laboratoriach.
 •  Posiadamy wygodną lokalizację.
 • Sprzyjamy przyjaznej atmosferze w szkole.

Po zakończeniu nauki absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – dyplom z tytułem zawodowym oraz ,,SUPLEMENT EUROPASS”- potwierdzający kwalifikacje zawodowe, honorowany we wszystkich krajach Unii Europejskiej bez konieczności nostryfikowania dyplomu.

Zapraszamy!

Comments are closed.

Dlaczego warto rozpocząć naukę u nas?
SPRAWDŹ!
Close Search Window
JESTEŚMY BEZPŁATNĄ SZKOŁĄ PUBLICZNĄ.
NA WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA PROWADZONY JEST NABÓR
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
Skip to content