Tekst odczytywalny maszynowo   Dzień dobry, Zapraszamy do podjęcia nauki w Szkole Policealnej – Medycznym Studium Zawodowym im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu. Organem prowadzącym szkołę jest Samorząd Województwa Lubelskiego. W naszej szkole kształcimy w zawodach: 2,5 roku (5 semestrów)
  • technik elektroradiolog
  • technik farmaceutyczny
2 lata (4 semestry) 3)technik masażysta 4)terapeuta zajęciowy 5)technik usług kosmetycznych 6)podolog 1,5 roku (3 semestry) 7)opiekun medyczny   Nauka w Studium jest:
  • bezpłatna
  • bez ograniczeń wiekowych
  • nie jest wymagana matura.
Nauka odbywa się w formie dziennej – 5 dni w tygodniu, stacjonarnej – 3 dni w tygodniu i w formie zaocznej – weekendowo co 2 tygodnie. Nauka kończy się egzaminem zawodowym. Wymagane dokumenty:
  • wniosek o przyjęcie(dostępny w sekretariacie oraz na stronie www.mszzamosc.pl)wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu wydane przez lekarza medycyny pracy
  • dwa zdjęcia
  Więcej informacji na stronie www.mszzamosc.pl                e-mail: sekretariat@mszzamosc.pl  

Comments are closed.

Tekst do odczytu maszynowego
SPRAWDŹ!
Close Search Window
JESTEŚMY BEZPŁATNĄ SZKOŁĄ PUBLICZNĄ.
NA WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA PROWADZONY JEST NABÓR
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
Skip to content