22.03.2024 roku Dyrektor naszej szkoły, mgr Elżbieta Chmiel została uhonorowana medalem za zaangażowanie i wkład na rzecz rozwoju regionu oraz zachowania jego tożsamości historycznej i kulturowej.

Również nasza placówka, Szkoła Policealna – Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu otrzymała medal z okazji 550-lecia Województwa Lubelskiego.

Uroczystość połączona była z przekazaniem budynku przy ulicy Warszawskiej w Białej Podlaskiej w trwały zarząd Szkole Policealnej – Medyczne Studium Zawodowe w Białej Podlaskiej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka.

 

Comments are closed.

Medale z okazji 550-lecia województwa lubelskiego.
SPRAWDŹ!
Close Search Window
JESTEŚMY BEZPŁATNĄ SZKOŁĄ PUBLICZNĄ.
NA WSZYSTKIE KIERUNKI KSZTAŁCENIA PROWADZONY JEST NABÓR
BEZ OGRANICZEŃ WIEKOWYCH.
Skip to content